Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Стара Загора през второто тримесечие на 2022 година

През второто тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Стара Загора е 146.3 хил., от които 78.2 хил. са мъже и 68.1 хил. са жени.