Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Бургас през второто тримесечие на 2022 година

През второто тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Бургас е 181.9 хил., от които 99.7 хил. са мъже и 82.2 хил. – жени.