Образование в област Благоевград през учебната 2021/2022 година

Основните резултати от проведените от НСИ годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции в област Благоевград показват, че:

  • През учебната 2021/2022 година в детски градини са записани 10 621 деца, или с 1.5% по-малко в сравнение с предходната година.
  • Завършилите средно образование през 2021 г. в общообразователни и професионални училища са съответно 1 263 и 1 043 ученици.
  • През учебната 2021/2022 година общият брой на студентите, записани в образователно-квалификационни степени „професионален бакалавър“,  „бакалавър” и „магистър“ е 8 702.