Дейност на местата за настаняване в област Търговище през юни 2022 година

През юни 2022 г. в област Търговище са функционирали 15 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 293, а на леглата – 591. Общият брой на нощувките, регистрирани през юни 2022 г. е 3 230, или със 7.3% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от чуждестранни туристи нарастват с 44.5%, а при тези от български граждани има спад от 14.8%.