Брачност и бракоразводност в област Плевен през 2021 година

През 2021 г. в област Плевен са регистрирани 804 юридически брака – със 163 повече спрямо предходната година, а коефициентът на брачност е 3.5‰. От всички регистрирани бракове 65.0% (523) са сред населението в градовете, докато в селата са сключени 281 брака.