Наети лица и средна брутна работна заплата област Добрич през второто тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич към края на юни 2022 г. се увеличават с 3.8 хил. или с 10.9% спрямо края на март 2022 г., като достигат 39.0 хиляди. Спрямо края на първото тримесечие на 2022 г. броят на наетите лица в обществения сектор нараства с 2.9% (до 10.6 хил.), а в частния сектор – с 14.2% (до 28.4 хиляди).