Детски ясли в област Плевен през 2021 година

Към 31.12.2021 г. в област Плевен функционират 41 детски ясли и яслени групи към детски градини (ДГ) – с общо 1 428 места в тях (табл. 1). В градовете детските ясли са 34 и разполагат с 1 296 места, а в селата 7 със 132 места. В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в областта през 2021 г. намалява с 29, или със 2.0%.