Детски ясли в област Добрич през 2021 година

Към 31.12.2021 г. в област Добрич функционират 11 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 665 места в тях. В страната има 833 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 32 856 места в тях. В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в областта намалява с 2 или с 0.3%.