Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Сливен през 2021 година

През 2021 година по данни на НСИ в област Сливен са приключили делата за 1 155 извършени престъпления.