Образование в област София (столица) през учебната 2021/2022 година

Основните резултати от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че в област София (столица):

  • През учебната 2021/2022 година в детски градини са записани 44.6 хил. деца, или с 1.2% повече в сравнение с предходната година.
  • Завършилите средно образование през 2021 година в общообразователни и професионални училища са съответно 5.9 и 3.2 хил. ученици.
  • Записаните в различните степени на висшето образование за академичната 2021/2022 година са 93.6 хиляди.
  • Към 31.12.2020 г. за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ се обучават 3 564 лица, от които 381 чужди граждани.