Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в Софийска област през 2021 година

Към 31.12.2021 г. населението на Софийска област се обслужва от 14 заведения за болнична помощ с 1 721 легла, 50 заведенията за извънболнична помощ със 17 легла и 2 други лечебни и здравни заведения с 20 легла.

От тях на територията на гр. София се намират 4 лечебни заведения за болнична помощ с общо 693 легла, и по едно в извънболничната помощ и други лечебни и здравни заведения. Останалите са разпределени в 15 общини в Софийска област (табл. 1).