Дейност на местата за настаняване в област Варна през май 2022 година

През май 2022 г. в област Варна са функционирали 201 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 15.2 хил., а на леглата – 34.1 хиляди. В сравнение с май 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 11.7%, а броят на леглата в тях – с 47.2%.