Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Плевен през първото тримесечие на 2022 година

През първото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Плевен е 86.7 хил., от които 47.1 хил. са мъже, а 39.6 хил. са жени.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 и повече навършени години в областта през първото тримесечие на 2022 г. е 44.5% (при 52.7% за страната), съответно 50.8% за мъжете и 38.9% за жените. По брой на заетите лица област Плевен е на дванадесето място в страната, а по коефициент на заетост – на двадесет и първо място.