Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Добрич през 2021 година

През 2021 г. на отчет в детските педагогически стаи в област Добрич са водени 212 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления, което е с 1.9% повече в сравнение с 2020 година.