Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Ловеч през 2021 година

През 2021 г. на отчет в детските педагогически стаи в област Ловеч са водени 167 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2020 г. броят им намалява с 42, или с 20.1%.