Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Сливен към 31.12.2021 година

Към 31.12.2021 г. в област Сливен функционират 6 заведения за болнична помощ с 1 005 легла, като всички са болници.