Индикатори за бедност и социално включване в област Търговище през 2021 година

През 2021 г., линията на бедност общо за страната е 504.33 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1 532.4 хил. лица, или 22.1% от населението на България. Данните от изследването позволяват изчисляване на линия на бедност за всяка област. Приложен е същия метод както при линията на бедност на национално ниво – 60% от средния общ разполагаем нетен доход на домакинствата в рамките на областта. За 2021 г. в област Търговище размерът на линията на бедност е 437.42 лв. средномесечно на лице от домакинство, като под прага на тази линия е живяло 18.4% от населението на областта.