Дейност на местата за настаняване през април 2022 г. в област Шумен

През април 2022 г. в област Шумен са функционирали 64 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 670, а на леглата – 1 405. В сравнение с април 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 6.7%, а броят на леглата в тях – с 3.8%.