Дейност на местата за настаняване в област Сливен през април 2022 година

През април 2022 г. в област Сливен са функционирали 46 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.