Население и демографски процеси в област Плевен през 2021 година

По данни от текущата демографска статистика, населението на област Плевен в края на 2021 г. е 228 300 души. В сравнение с предходната година населението намалява с 5 138 души, или с 2.2%. Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на база данните от предходната година и данните за естественото и механичното движение на населението през текущата година.

През 2021 г. се проведе 18-то преброяване на населението и жилищния фонд в страната. По предварителна оценка[1] от Преброяване 2021, очаквания брой на населението, пребиваващо постоянно на територията на област Плевен към 7 септември 2021 г. е 212 786 души.

Разликата между данните за броя и структурите на населението от текущата демографска статистика и преброяванията се дължи основно на нерегистрираната външна миграция през десетгодишния период между преброяванията.


[1] Предварителна оценка за броя на населението на България към 7 септември 2021 година (nsi.bg)