Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Ямбол през четвъртото тримесечие на 2021 година

През четвъртото тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години в област Ямбол е 47.4 хил., като 26.4 хил. са мъже и 21.0 хил. са жени.