Дейност на нефинансовите предприятия в област Добрич през 2020 година

По окончателни данни на Националния статистически институт годишен отчет за дейността си през 2020 г. са представили общо 9 138 нефинансови предприятия от област Добрич, или с 3.5% по-малко в сравнение с предходната година. Представените отчети са 2.2% от тези в страната.