Наети лица и средна брутна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2021 г. в област Шумен

По предварителни данни наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Шумен към края на декември 2021 г. намаляват със 133, или с 0.3% спрямо края на септември 2021 г., като достигат 43 897. Намаление се наблюдава в десет от общо 19 икономически дейности, като то е най-голямо в „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 10.4%. Увеличение на наетите лица е регистрирано в девет отрасъла, като в процентно изражение е най-значимо в „Култура, спорт и развлечения“ – с 23.7%, и „Финансови и застрахователни дейности“ – с 5.9%.