Наети лица и средна брутна работна заплата в област Стара Загора през четвъртото тримесечие на 2021 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на декември 2021 г. намаляват с 0.9% спрямо края на септември 2021 г., като достигат 95.9 хиляди.