Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Търговище през четвърто тримесечие на 2021 година

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Търговище през четвъртото тримесечие на 2021 г. са 8, a новопостроените жилища са 107. Спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г. сградите са с 1 повече, а жилищата в тях с 36.