Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през декември 2021 година

През декември 2021 г. в област Ямбол са функционирали 18 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.