Наети лица и средна брутна заплата в област Кърджали през четвъртото тримесечие на 2021 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кърджали към края на декември 2021 г. се увеличават с 0.2 хил., или с 0.7% спрямо края на септември 2021 г., като достигат 31.5 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2021 г. наетите лица в частния сектор бележат увеличение с 0.7% (до 22.1 хиляди), а в обществения сектор – с 0.6% и достигат до 9.5 хиляди.

В края на декември 2021 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение нараства с 6.8%. В сравнение с края на декември 2020 г. наетите в обществения сектор се увеличават със 7.8% (или с 0.7 хил.), а в частния сектор – с 6.4% (или с 1.3 хил.).

През четвъртото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата за областта се увеличава с 3.4% спрямо третото тримесечие на 2021 г. и достига 1 205 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 502 лв., а за частния – 1 077 лева. През четвъртото тримесечие на 2021 г. средната брутна месечна работна заплата за област Кърджали се увеличава с 1.2% в сравнение със същия период на предходната година.