Наети лица и средна брутна заплата в област Хасково през четвъртото тримесечие на 2021 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Хасково, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2021 г. намаляват със 432, или с 0.9% спрямо края на септември 2021 г., като достигат 49.6 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 28.0%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 17.4% и „Образование“ с 9.3%.

В края на декември 2021 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 1 147, или с 2.3% спрямо същия период на предходната година.

Средната брутна месечна работна заплата в област Хасково за октомври 2021 г. е 1 130 лв., за ноември – 1 078 лв., и за декември – 1 166 лева.

През четвъртото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата нараства спрямо третото тримесечие на 2021 г. с 5.9%, като достига 1 125 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 602 лв., а за частния – 945 лева.