Дейност на местата за настаняване през ноември 2021 г. в област Търговище

През ноември 2021 г. в област Търговище са функционирали 10 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 234, а на леглата – 455. Общият брой на нощувките, регистрирани през ноември 2021 г. е 2 058.