Дейност на нефинансовите предприятия в област Бургас през 2020 година

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2020 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Бургас, са 28 981, или с 6.4% по-малко в сравнение с 2019 година.