Дейност на местата за настаняване в област Варна през ноември 2021 година

През ноември 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Варна са функционирали 120 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 4.5 хил., а на леглата – 9.3 хиляди. В сравнение с ноември 2020 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличават с 1.7%, докато леглата в тях се увеличават с 10.0%.