Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през ноември 2021 година

През ноември 2021 г. в област Стара Загора са функционирали 58 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.