Дейност на местата за настаняване в област Бургас през ноември 2021 година

През ноември 2021 г. в област Бургас по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 72 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.