Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през ноември 2021 година

През ноември 2021 г. в областта са функционирали 191 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.3 хил., а на леглата – 10.3 хиляди.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 56.0 хил., като 46.5 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 9.5 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 69.1% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 45.2%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 23.0% от нощувките на чужденци и 29.0% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 7.9 и 25.8%.