Приходи от дейността на строителните предприятия по видове строителство в област Варна през 2020 година

По окончателни данни през 2020 г. приходите от дейността на строителните предприятия в област Варна са 1 418.8 млн. лв. и се увеличават с 0.5% спрямо 2019 година. Приходите от ново строителство и подобрения са в размер на 1 282.7 млн. лв., като при жилищните сгради е отчетено увеличение с 2.7%, а при нежилищните – намаление с 36.9% спрямо предходната година.