Дейност на местата за настаняване в област Варна през октомври 2021 година

През октомври 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Варна са функционирали 142 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 6.7 хил., а на леглата – 14.8 хиляди. В сравнение с октомври 2020 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 4.1%, докато леглата в тях се увеличават с 22.7%.