Дейност на местата за настаняване в област Търговище през октомври 2021 година

През октомври 2021 г. в област Търговище са функционирали 11 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 244, а на леглата – 479. Общият брой на нощувките, регистрирани през октомври 2021 г. е 2 116.