ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ, ЗАГИНАЛИ И РАНЕНИВ ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

През 2020 г. на територията на област Ловеч са регистрирани 535 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с наличие на материални щети и пострадали, като в сравнение с 2019 г. се наблюдава намаление с 12.2%. През годината по пътищата на областта са регистрирани 161 тежки пътнотранспортни произшествия, при които броят на загиналите е 17, а на ранените – 235 души. В сравнение с 2019 г. броят на произшествията намалява с 29.1%, на загиналите с 34.6%, а на ранените лица с 30.7%. (Фиг. 1)