Основни резултати от наблюдението на работната сила в Софийска област през третото тримесечие на 2021 година

През третото тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица в Софийска област е 116.8 хил., от които 65.2 хил. са мъже и 51.6 хил. са жени.

Коефициентът на заетост е 57.1%, съответно 65.3% при мъжете и 49.3% при жените.

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години в Софийска област през третото тримесечие на 2021 г. са 114.8 хил., като 63.7 хил. от тях са мъже и 51.1 хил. – жени

Коефициентът на заетост за населението в тази възрастова група е 77.1%, съответно 82.6% при мъжете и 71.1% при жените.