Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Варна през 2020 година

През 2020 г. в съдилищата на територията на област Варна са приключили делата за 1 441 извършени престъпления. С осъдителни присъди са приключили делата за 1 200 извършени престъпления. От тях за 616 престъпления – с ефективно осъждане, а за 584 – с условно осъждане. Делата за 18 престъпления са били прекратени, за 20 са завършили с оправдаване, а за 203 – с освобождаване от наказание.