Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Сливен през 2021 година

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Сливен през 2021 г. показват, че 83.3% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си при средно за страната 83.5%.