Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Бургас през 2021 година

Данните от проведеното изследване на Националния статистически институт за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата в област Бургас за 2021 г. показват, че 82.9% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си, при средно 83.5% за страната.