Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Варна през третото тримесечие на 2021 година

През третото тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица в област Варна е 230.4 хил., от които 128.5 хил. са мъже, а 101.9 хил. са жени. Коефициентът на заетост в областта през третото тримесечие на 2021 г. е 58.0% (при 53.4% за страната), съответно 67.5% за мъжете и 49.3% за жените.