Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през октомври 2021 година

През октомври 2021 г. в областта са функционирали 209 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.4 хил., а на леглата – 10.7 хиляди.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 81.2 хил., като 65.8 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 15.4 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 68.2% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 44.3%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 23.9% от нощувките на чужденци и 27.7% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 7.9 и 28.0%.