ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В ОБЛАСТПЛЕВЕН ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА

През третото тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече
навършени години в област Плевен е 90.2 хил., от които 46.8 хил. са мъже, а 43.4 хил. са жени.
Коефициентът на заетост в областта през третото тримесечие на 2021 г. е 45.7% (при
53.4% за страната), съответно 49.7% за мъжете и 42.0% за жените. По брой на заетите лица област
Плевен е на дванадесето място в страната, а по коефициент на заетост – на двадесет и второ място.