ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩИ ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН КЪМ 31.12.2020 ГОДИНА

  1. Лечебни заведения и леглови фонд
    Към 31.12.2020 г. в област Плевен функционират 13 заведения за болнична помощ с 2 370 легла в тях (табл.1).
    Заведенията за извънболнична помощ са 60 с 49 легла, а другите лечебни и здравни заведения – 7 с 232 легла.