Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Стара Загора през третото тримесечие на 2021 година

През третото тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица в област Стара Загора е 139.0 хил., от които 73.5 хил. са мъже и 65.5 хил. са жени.