Бракове и бракоразводи в област Добрич през 2020 година

Регистрираните юридически бракове през 2020 г. в област Добрич са 716 и са със 100 по-малко от предходната година. В страната регистрираните юридически бракове са 22 172. От всички регистрирани бракове в областта 57.1% (409) са сред населението в градовете, докато в селата са сключени 307 брака. Коефициентът на брачност е 4.2‰. В област Добрич този показател намалява спрямо 2019 г. с 0.5 промилни пункта. През 2010 г. той е бил 2.5‰, през 2013 г. – 3.2‰, а през 2018 г. – 5.4‰.