Наети лица и средна брутна заплата в област Благоевград през третото тримесечие на 2021 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Благоевград към края на септември 2021 г. намаляват с 0.1% спрямо края на юни 2021 г., като достигат до 85.5 хиляди. Спрямо края на второто   тримесечие на 2021 г. наетите лица в обществения сектор нарастват  с 1.5% (до 21.1, хиляди), докато в частния сектор намаляват с 0.6% до – 64.4 хиляди.

В края на септември 2021 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение бележи увеличение с 5.3%. По сектори в сравнение с края на юни 2020 г. наетите в частния сектор нарастват с 6.6% (или с 4.0 хил.) и в  обществения сектор с – 1.6% (или с 0.3 хил.).

През третото тримесечие на 2021 г. средната месечна заплата за областта се запазва същата спрямо предходното тримесечие – 999 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 398 лв., а за частния – 863 лева.