Места за настаняване в Софийска област през септември 2021 година

През септември 2021 г. в Софийска област са функционирали 88 места за настаняване с общо 7 174 броя легла. В сравнение със септември 2020 г. общият брой на местата за настаняване в Софийска област (функционирали през периода) се е увеличил с 6.0%. Броят на местата за настаняване от категория 1 и 2 звезди е намалял с 4.0%, но се е увеличил този от категория 3 звезди – с 25.0% и от категория 4 и 5 звезди – с 15.4%.

Реализираните приходи от нощувки през септември 2021 г. са 1665.5 хил. лв., като 91.6% от тях са от нощувки на български граждани.

В сравнение със септември 2020 г. приходите от нощувки в Софийска област са намалели с 0.9%, като приходите от нощувки на чужди граждани намаляват с 31.9%, докато тези от нощувки на български граждани се увеличават с 3.4%.